Setup version 3.4.0

Required data

Selecteer de interfacetaal
Vul een naam in voor je Dreambox ReStream setup. Elke naam is geldig.
tttt Voer de lokale hostnaam of het ip-nummer van uw dreambox in.
Voer het poortnummer van de webinterface op uw dreambox in (standaard 80).


Heeft de dreambox meer dan 1 ontvanger?.

Streaming data

Voer een nummer in voor de nde taal of een verkorte naam.
Voer een nummer in voor de nde taal of een verkorte naam.
Voer de lengte van het DVR-venster in seconden in (standaard 120).
Voer een extra buffer tijd in seconden in wanneer er streaming problemen zijn. (standaard 0).


Selecteer de transcoderingsprofielen. Meer profielen hebben meer CPU-kracht nodig.

Optional data

Voer de gebruikersnaam in voor de Dreambox-webinterface. Leeg laten wanneer niet nodig.
Voer het wachtwoord in voor de Dreambox webinterface. Leeg laten wanneer niet nodig.
Voer een door komma's gescheiden lijst in van boeket namen die tijdens het laden moeten worden genegeerd. Niet hoofdletter gevoelig.
Voer de hoeveelheid tijd in die de EPG in uren moet laden (standaard 36).